واترپلو

  تیم واترپلو زیر ۱۷ سال پیشگامان لیست نفرات کادر و بازیکنان تیم: سرمربی: ابوالفضل باغستانی مربی: علی باغستانی   محمد علیزاده سیدعلی محمد عابدیان زاده مسعود مهرداودی امید خسور سیدعلی اکبر صفوی مقدم دانیال جوادیان زاده محمدامین امامی سبحان تقی زاده علیرضا هادی احسان میلی سیدمحمدسجاد میرشمسی محمدصادق نوری محمدسینا میرشسی محمدرضا فولادی پوریا ...دوچرخه سواری

تیم دوچرخه سواری پیشگامان   لیست نفرات کادر و بازیکنان تیم: سرمربی:سیدمصطفی سیدرضایی سرپرست: سیدمحمد سیدرضایی  مکانسین: محمدمهدی حضوری  آروین معظمی گودرزی محمد رجبلو سیدمعزالدین سیدرضایی  محمد دانشور   امیر کلاه دوز  رضا حسینی  حمید  بیک خورمیزی مهدی سهرابی محمد گنج خانلو                 هندبال

تیم هندبال پیشگامان لیست نفرات کادر و بازیکنان تیم: سرپرست: غلامرضا اقبالی سرمربی: ابوالفضل حیدری  علی اکبر حسین پور  محمد خانی  مجتبی محمودآبادی علی ذوالفقاری    علی لباف زاده محمد نوظهوریزدی حامد دادرس    حمیدرضا حکیمیان میثم مظفری  محمدناصر باغ گندمی    امیرحسین برزگر سجاد ابراهیمیان محمدرضا میرزائیان   داود نیرآبادی سیدسجاد اخباری سجاد ابویی ...