اهدای جوایز شرکت توسعه ارتباطات در نمایشگاه کامیتکس توسط قهرمانان پیشگامان


تاریخ ثبت: ۱۶ دی ۱۳۹۷