واترپلو

تیم واترپلو زیر ۱۷ سال پیشگامان

سرمربی: ابوالفضل باغستانی مربی: علی باغستانی

 

جدول رده بندی گروه A لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال تا پایان مرحله دوم مسابقات

ردیف نام تیم بازی برد باخت مساوی گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ پیشگامان کویر یزد ۱۲ ۱۲ ۰ ۰ ۲۰۱ ۳۶ ۱۶۵+ ۲۴
۲ سایپا ۱۲ ۱۰ ۲ ۰ ۱۸۲ ۴۸ ۱۳۴+ ۲۰
۳ باشگاه کارگران اصفهان ۱۲ ۸ ۴ ۰ ۱۶۶ ۸۶ ۸۰+ ۱۶
۴ کشواد ۱۲ ۵ ۷ ۰ ۶۱ ۱۴۴ ۸۳- ۱۰
۵ پارس بهادر جنوب ۱۲ ۴ ۸ ۰ ۷۲ ۱۵۴ ۸۲- ۸
۶ نیروی زمینی ۱۲ ۲ ۱۰ ۰ ۵۹ ۱۵۸ ۹۹- ۴
۷ طلایه داران ۱۲ ۱ ۱۱ ۰ ۳۲ ۱۴۷ ۱۱۵- ۲

 

 نتایج دور اول رقابتهای لیگ ۱۷ سال کشور:

۱ طلایه داران ۰ ۲۲ پیشگامان کویر یزد سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱ ۱۰٫۰۰ استخر ۹دی
۲ پیشگامان کویر یزد ۲۶ ۲ کشواد سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱ ۱۶٫۰۰ استخر ۹دی
۳ نیروی زمینی ۱ ۲۳ پیشگامان کویر یزد چهارشنبه ۹۶/۷/۱۲ ۱۲٫۳۰ استخر ۹دی
۴ پیشگامان کویر یزد ۱۰ ۸ سایپا چهارشنبه ۹۶/۷/۱۲ ۱۷٫۱۵ استخر ۹دی
۵ پیشگامان کویر یزد ۱۰ ۳ باشگاه کارگران اصفهان پنج شنبه ۹۶/۷/۱۳ ۹٫۰۰ استخر ۹دی
۶ پارس بهادر جنوب ۵ ۱۷ پیشگامان کویر یزد پنج شنبه ۹۶/۷/۱۳ ۱۶٫۰۰ استخر ۹دی

 

 نتایج دور دوم رقابتهای لیگ ۱۷ سال کشوز:

۱ پیشگامان کویر یزد ۱۷ ۲ پارس بهادر جنوب چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۱۱٫۰۰ استخر آزادی
۲ باشگاه کارگران اصفهان ۳ ۱۴ پیشگامان کویر یزد چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۱۶٫۰۰ استخر آزادی
۳ سایپا  ۸ ۱۲ پیشگامان کویر یزد چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۱۹٫۰۰ استخر آزادی
۴ پیشگامان کویر یزد ۱۹ ۰ نیروی زمینی پنج شنبه ۹۶/۹/۲ ۹٫۰۰ استخر آزادی
۵ کشواد ۳ ۱۷ پیشگامان کویر یزد  جمعه ۹۶/۹/۳ ۹٫۰۰ استخر آزادی
۶ پیشگامان کویر یزد ۱۴ ۱ طلایه داران  جمعه ۹۶/۹/۳ ۱۷٫۰۰ استخر آزادی