واترپلو۹۶

 

تیم واترپلو زیر ۱۷ سال پیشگامان

لیست نفرات کادر و بازیکنان تیم:

سرمربی: ابوالفضل باغستانی مربی: علی باغستانی  
محمد علیزاده سیدعلی محمد عابدیان زاده مسعود مهرداودی
امید خسور سیدعلی اکبر صفوی مقدم دانیال جوادیان زاده
محمدامین امامی سبحان تقی زاده علیرضا هادی
احسان میلی سیدمحمدسجاد میرشمسی
محمدصادق نوری
محمدسینا میرشسی
محمدرضا فولادی پوریا فاتحی

جدول رده بندی گروه A لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال تا پایان مرحله سوم مسابقات

ردیف نام تیم بازی برد باخت مساوی گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ پیشگامان کویر یزد ۱۸ ۱۷ ۱ ۰ ۲۸۱ ۶۲ ۲۱۹+ ۳۴
۲ سایپا ۱۸ ۱۶ ۲ ۰ ۲۸۵ ۶۷ ۲۱۸+ ۳۲
۳ باشگاه کارگران اصفهان ۱۸ ۱۲ ۶ ۰ ۲۲۱ ۱۲۶ ۹۵+ ۲۴
۴ کشواد ۱۸ ۷ ۱۰ ۱ ۸۸ ۱۹۵ ۱۰۷- ۱۵
۵ پارس بهادر جنوب ۱۸ ۶ ۱۲ ۰ ۹۶ ۲۲۱ ۱۲۵- ۱۲
۶ طلایه داران ۱۸ ۲ ۱۵ ۱ ۴۹ ۱۹۲ ۱۴۳- ۵
۷ نیروی زمینی ۱۸ ۲ ۱۶ ۰ ۷۹ ۲۳۶ ۱۵۷- ۴

 نتایج دور اول رقابتهای لیگ ۱۷ سال کشور:

۱ طلایه داران ۰ ۲۲ پیشگامان کویر یزد سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱ ۱۰٫۰۰ استخر ۹دی
۲ پیشگامان کویر یزد ۲۶ ۲ کشواد سه شنبه ۹۶/۰۷/۱۱ ۱۶٫۰۰ استخر ۹دی
۳ نیروی زمینی ۱ ۲۳ پیشگامان کویر یزد چهارشنبه ۹۶/۷/۱۲ ۱۲٫۳۰ استخر ۹دی
۴ پیشگامان کویر یزد ۱۰ ۸ سایپا چهارشنبه ۹۶/۷/۱۲ ۱۷٫۱۵ استخر ۹دی
۵ پیشگامان کویر یزد ۱۰ ۳ باشگاه کارگران اصفهان پنج شنبه ۹۶/۷/۱۳ ۹٫۰۰ استخر ۹دی
۶ پارس بهادر جنوب ۵ ۱۷ پیشگامان کویر یزد پنج شنبه ۹۶/۷/۱۳ ۱۶٫۰۰ استخر ۹دی

 

 نتایج دور دوم رقابتهای لیگ ۱۷ سال کشور:

۱ پیشگامان کویر یزد ۱۷ ۲ پارس بهادر جنوب چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۱۱٫۰۰ استخر آزادی
۲ باشگاه کارگران اصفهان ۳ ۱۴ پیشگامان کویر یزد چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۱۶٫۰۰ استخر آزادی
۳ سایپا  ۸ ۱۲ پیشگامان کویر یزد چهارشنبه ۹۶/۹/۱ ۱۹٫۰۰ استخر آزادی
۴ پیشگامان کویر یزد ۱۹ ۰ نیروی زمینی پنج شنبه ۹۶/۹/۲ ۹٫۰۰ استخر آزادی
۵ کشواد ۳ ۱۷ پیشگامان کویر یزد  جمعه ۹۶/۹/۳ ۹٫۰۰ استخر آزادی
۶ پیشگامان کویر یزد ۱۴ ۱ طلایه داران  جمعه ۹۶/۹/۳ ۱۷٫۰۰ استخر آزادی

 نتایج دور سوم رقابتهای لیگ ۱۷ سال کشور:

۱ پیشگامان کویر یزد ۱۸ ۲ نیروی زمینی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱ ۱۴ استخر آزادی
۲ سایپا ۱۵ ۹ پیشگامان کویر یزد چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱ ۱۹ استخر آزادی
۳ کشواد ۲ ۱۲ پیشگامان کویر یزد پنج شنبه ۹۶/۱۱/۱۲ ۹ استخر آزادی
۴ باشگاه کارگران ۲ ۱۵ پیشگامان کویر یزد  جمعه ۹۶/۱۱/۱۳ ۹ استخر آزادی
۵ پیشگامان کویر یزد ۱۲ ۲              طلایه داران  جمعه ۹۶/۱۱/۱۳ ۱۶ استخر آزادی
۶ پیشگامان کویر یزد ۱۴ ۳ پارس بهادر جنوب  جمعه ۹۶/۱۱/۱۳ ۱۸ استخر آزادی

 

 نتایج رقابتهای لیگ دسته یک واترپلو ۹۶ کشور:

۱ پیشگامان کویر یزد ۱۴ ۱ پایگاه قهرمانی مرکزی جمعه۹۶/۱۱/۰۶ ۱۷ استخر ۹ دی
۲ پیشگامان کویر یزد ۵ ۹ رعد پدافند تهران شنبه ۹۶/۱۱/۰۷ ۱۴ استخر ۹ دی
۳ پیشگامان کویر یزد ۱۴ ۱۵ استخر میرداماد تبریز شنبه ۹۶/۱۱/۰۷ ۲۰ استخر ۹ دی
۴ پیشگامان کویر یزد ۰ ۵ استخر دیهیم شمال تهران یکشنبه ۹۳/۱۱/۰۸  10 استخر ۹ دی
۵ پیشگامان کویر یزد ۱۵ ۷ دخانیات گیلان یکشنبه ۹۳/۱۱/۰۸ ۱۷ استخر ۹ دی