واترپلو

       دوچرخه سواری

     هندبال

  تیم هندبال دسته یک پیشگامان در سال ۹۷   سرمربی: ابوالفضل حیدری سرپرست: محمود افضلی   مدیرفنی: غلامرضا اقبالی علی اکبر حسین پور احسان ابویی محمد نوظهور حمیدرضا حکیمیان علی لباف زاده حامد دادرس امیر صحرایی مصطفی شیرازی مقدم رضا شاملویی مجتبی محمود آبادی محمد خانی محمدناصر باغ گندمی میلاد فرشیدی علیرضا دره شیری ...