عضویت مربی تیم پیشگامان در کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری طی حکمی سیدمصطفی سیدرضایی مربی تیم دوچرخه سواری پیشگامان را به عنوان عضو جدید کمیته فنی فدراسیون معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی پیشگامان؛
دکتر رسول هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری طی حکمی سیدمصطفی سید رضایی مربی تیم پیشگامان را به عنوان عضو جدید کمیته فنی فدراسیون منصوب کرد.

گفتنی است منوچهر روشن پور، مهرداد صفرزاده و علی رضا مکوندی دیگر اعضای جدید کمیته فنی فدراسیون تا پایان سال جاری می باشند.


تاریخ ثبت: 21 اکتبر 2021
بازدید 119